Dossier: Gezondheid

De zin en onzin van desinfectie en desinfectie claims

Desinfecteren wordt door velen in de schoonmaakbranche ervaren als iets heel erg gecompliceerds. Ook de wet-en regelgeving m.b.t. biociden wordt door velen niet begrepen. In dit artikel een aantal antwoorden m.b.t. desinfecteren.

> Lezen

Handhygiene voorkomt mogelijk Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep is voor gezonde mensen niet dodelijk, maar wel zeer besmettelijk. Vooral door de (hand)hygiene te verbeteren, kan besmetting voorkomen worden.

> Lezen

Heteluchtdrogers zorgen voor toename bacterien

Elektrische heteluchtdrogers die in duizenden openbare toiletten gebruikt worden, kunnen voor een sterke toename zorgen van het aantal bacteriën op de handen, na het wassen. De drogers besmetten tevens de wasruimten waarin ze zijn geïnstalleerd.

> Lezen

Schone handen

In ziekenhuizen is het van wezenlijk belang dat handen schoon zijn. Om mensen hier nogmaals op te attenderen bedacht Bo Wiesman in samenwerking met Andreas Vos een manier om deze boodschap over te brengen: op wc papier. Op toiletpapier werd een boodschap afgedrukt om de gebruiker te attenderen niet te vergeten zijn handen te wassen. Uit een klein onderzoek bleek dat toiletpapier handhygiëne-gedrag daadwerkelijk kon beïnvloeden.

> Lezen

Pilotonderzoek naar de effecten van Gezond Schoonmaken

Een voorstudie naar de effectiviteit van gezond schoonmaken, onder andere om vast te stellen wat de randvoorwaarden zijn voor een omvangrijke studie omtrent dit concept.

> Lezen

Hygiënisch en duurzaam handen drogen

Dit rapport geeft een overzicht van de wetenschappelijke literatuur naar de hygiëne en duurzaamheid van handdroogmethoden (papier, handdoekautomaten en heteluchtdrogers) en is opgesteld in opdracht van Vereniging Schoonmaak Research. Doel is na te gaan welke droogmethode te verkiezenis of, als daar nog geen uitspraak over gedaan kan worden, welke vragen nog beantwoord moeten worden.

> Lezen

Hygiëne Plumeaus

Oriënterend onderzoek naar de besmettingsgraad van gebruikte plumeaus en de verspreiding van micro-organismen in de omgevingslucht en op gereinigde oppervlakken bij het reinigen met plumeaus.

> Lezen

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2014

VSR wenst een beeld te verkrijgen van de gezondheidskwaliteit van de kantoorwerkplekken verspreid over heel Nederland. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt daarvan een beeld verkregen. Tevens wenst VSR in samenhang met de vorige reeks metingen vast te stellen of het beeld onveranderd blijft in de tijd.

> Lezen

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2012

VSR wenst een beeld te verkrijgen van de gezondheidskwaliteit van de kantoorwerkplekken verspreid over heel Nederland. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt daarvan een beeld verkregen. Bij de bepaling van de gezondheidskwaliteit ligt een zwaartepunt op de luchtkwaliteit.

> Lezen

Engelse vertaling van Hygiene Plumeaus (Feather duster hygiene)

Despite the fact that feather dusters do not qualify for interior cleaning or other cleaning applications, feather dusters are still regularly used for this purpose, also in the health service. While cleaning with a feather duster, dirt and the micro-organisms will collet in the feather duster. Due to mechanical action, it is conceivable that at a certain point during the cleaning process, the collected dust will partly be dislodged into the ambient air and onto cleaned surfaces due to mechanical action. Because the dislodged dirt will also release the micro-organisms from one location to another, the feather duster could actually be a source of contamination in this way. Given the relation regarding potential risks of infection, it is relevant to investigate the degree of contamination of feather dusters used in health care to ascertain the extent in which pathogens are spread through the air and onto cleaned surfaces and the potential health risks this poses for residents and cleaners. The objective of the research was twofold: on the one hand it served to provide insight into the degree of contamination carried by the feather dusters used in daily practice and on the other hand, to quantify the degree in which the used feather dusters release the already present micro organisms back into the air and onto cleaned surfaces during use. Determining viable pathogen release into ambient air Used feather dusters were collected from seven hospitals. Some of the feather dusters were subsequently used in a cleaning activity in which an imitation of part of a ceiling with an air vent was cleaned - an activity for which feather dusters are regularly used in daily practice. Following on from this, samples were taken to establish how many pathogens were released into the ambient air. Subsequently, the quantities of the different types of micro-organisms present in the feather dusters were ascertained. Determining viable pathogen release onto cleaned surfaces Used feather dusters were collected from three hospitals. These feather dusters were used to clean three different surfaces consisting of three different material composites. Ascertaining how many pathogens were transferred from the feather dusters to the cleaned surfaces immediately followed this. Lastly, it was determined how many micro-organisms were present in the used feather dusters. The primary conclusions of the research are: • While cleaning objects positioned at a higher level with a used feather duster, the air below shows an increased level to a substantially increased level of air contamination. • The increased pathogen concentration in the air is very local and, after mixing with the air in the environment, will result in a limited increase of the initial air contamination. • Due to the local nature of the increase in air contamination, possible effects will be limited to persons in the immediate vicinity of the cleaning activity. • The degree of contamination on the surfaces cleaned with the used feather dusters is negligible and only seems to be of relevance in risk situations.

> Lezen